„Седмица на отворените врати“

През периода 19 – 23 септември 2022 г., от 12.00 до 15.00 часа, в ПФО на МБАЛ “Свети Пантелеймон“АД  ще се проведе „Седмица на отворените врати“, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословният начин на живот.

През периода ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета,  консултации, прегледи и допълнителни изследвания.

Лице за контакт:  м.с. М. Христова, тел. 0896379215