Конкурс за длъжност „Главен инспектор“ в Дирекция „Медицински дейности“