Конкурс за длъжност „Инспектор“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“