КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Директор“ на Дирекция „Надзор на заразните болести“

Обявление

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса

Система за определяне на резултатите

Списък на допуснатите кандидати до интервю

Съобщение по чл. 44, ал.4