КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Главен инспектор“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“