Разяснение относно цифровият COVID сертификат на ЕС

Извадка от заповед РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването:


33. За целите само на тази заповед:
а) цифровите COVID сертификати на ЕС за преболедуване и аналогичните на тях документи за
преболедуване се считат за валидни от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен
резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19;
б) цифровите COVID сертификати на ЕС за ваксинация се считат за валидни, както следва:
аа) цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина
– от датата на поставяне на ваксината;
бб) цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина –
от датата на поставянето на втората доза от ваксината;
вв) цифровият COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина
– за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината.