Новини

ЗАПОВЕДИ

Заповед № РД-01-98 / 10.08.2022 на директора на РЗИ-Ямбол за отмяна на заповед № РД-01-96 / 19.07.2022

Заповед № РД-01-96 / 19.07.2022 на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол за срок от 20.07.2022 г. до 20.08.2022 г.
  • Във връзка с отбелязването на Световния ден за борба с хепатита – 28 юли, министерството на здравеопазването планира да осъществи съвместна скринингова кампания за хепатити В и С в периода 29.07-05.08.2022 г. с партньори РЗИ, Национална референтна лаборатория по вирусни хепатити, Сдружение „ХепАктив“ и УМБАЛ „Св.Иван Рилски“-София.
В област Ямбол ще се проведат скринингови изследвания с бързи тестове за вирусни хепатити и ще се предоставят възможности за имуноензимни тестове в гр.Ямбол, в централно разположено заведение сладкарница „Виена стил“ /до Безистена/ на 04.08.2022г., от 09.00часа до 11.00часа от екип на РЗИ-Ямбол, състоящ се от лекар-епидемиолог и лаборант от Дирекция НЗБ. 
В периода 29.07.-05.08.2022г. в микробиологична лаборатория на РЗИ-Ямбол ще се изследват всички желаещи, на място, в работното време на РЗИ-Ямбол.

Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет

Важно: Продължаване на действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г…виж повече тук
 
С оглед нарастващия брой на случаите на COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването призовава:   

На вниманието на всички лечебни заведения – информация за нерегламентирана дейност на т.нар. Всеукраинска обществена организация „Украински медицински съвет“



Указания на Министерството на здравеопазването за безопасност при избора, монтажа и експлоатацията на различните типове бактерицидни излъчватели (лампи) в обекти с обществено предназначение

Методически насоки за подготовка на дете за осиновяване

Съобщение  до всички лечебни заведения на територията на област Ямбол -От 15.10.2020 г. се въвежда в експлоатация Информационната система за контрол на медицинската експертиза .